Dla szkół i placówek

Edukacja i resocjalizacja - to dwa procesy mające niezaprzeczalny wpływ na kształt i funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa. Szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze i zakłady karne oddziałują na podstawową i zarazem najważniejszą część społeczeństwa - indywidualną osobę. Centrum Szkoleniowe ENDELEZA wspiera te procesy poprzez dostarczanie najwyższej jakości szkoleń dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Począwszy od dyrektorów, poprzez nauczycieli, personel pomocniczy i rodziców, aż do uczniów, wychowanków i osadzonych - dostosowujemy formę i zakres szkolenia dla każdego z nich, zapewniając wysoki poziom merytoryczny, zaangażowanie trenerów i maksymalne wykorzystanie czasu przeznaczonego na szkolenie.