Personel pomocniczy

Szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze i zakłady karne to nie tylko kadra nauczycielska, wychowawcza oraz ich uczniowie lub wychowankowie, ale także personel pomocniczy, którego skuteczna praca odgrywa znaczącą rolę w prawidłowym działaniu i funkcjonowaniu każdej placówki. Centrum Szkoleniowe ENDELEZA w swojej ofercie posiada szereg szkoleń, kursów i warsztatów dostosowanych do potrzeb oraz wymagań personelu pomocniczego, tak aby jego praca stawała się jeszcze bardziej efektywna, skuteczna i co również bardzo ważne - zwiększała poziom bezpieczeństwa danej placówki.