Rodzice

Warunki działań podejmowanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych skupiają się szczególnie na pracy nad zachowaniem podopiecznych w nich się znajdujących. Aby były to działania w pełni skutecznie, w parze z nimi musi iść również odpowiednia edukacja rodziców. Centrum Szkoleniowe ENDELEZA zachęca wszystkich rodziców do uczestnictwa w w swoich kursach, warsztatach i szkoleniach, które pomogą zwiększyć świadomość dotyczącą zagrożeń z jakimi może spotkać się dziecko w szkole, w trakcie kontaktów z rówieśnikami czy podczas zabawy. Pozwoli również dowiedzieć się jak reagować i rozmawiać, aby zmieniać postępowanie dzieci bez wzbudzania agresji oraz innych niepożądanych zachowań.