Rodzice

Rodzice posyłając swoje dzieci do szkoły chcą, aby były one objęte w niej jak najlepszą opieką zarówno pod względem wychowawczym jak i edukacyjnym. Pragną też, aby ich dzieci były w szkole bezpieczne. Jednak aby dziecko mogło otrzymać kompleksowe wykształcenie oraz mieć poczucie bezpieczeństwa, konieczna jest również edukacja samych rodziców. Centrum Szkoleniowe ENDELEZA zachęca rodziców dzieci w każdym wieku do uczestnictwa w swoich kursach, warsztatach i szkoleniach. Zajęcia takie pozwolą zwiększyć świadomość dotyczącą zagrożeń z jakimi może spotykać się dziecko w szkole, w trakcie kontaktów z rówieśnikami czy podczas zabawy.