Uczniowie

Od dawna wiadomo, że szkoła posiada możliwość wywierania znaczącego wpływu na swych wychowanków. Nie jest inaczej w tematyce związanej z dbaniem o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Szkoła to również miejsce, gdzie skutecznie można nauczyć dzieci i młodzież, jak postępować w dorosłym życiu. Uświadamianie im zasad związanych z troską o własne życie, zdrowie i bezpieczeństwo w czasach gdzie praktycznie na co dzień pojawiają się nowe zagrożenia, staje się wręcz pierwszoplanowym wyzwaniem i posłannictwem szkoły.