Wychowawcy

Wychowawca w zakładzie karnym to praca, której efekty można następnie obserwować w postaci zmiany zachowania osadzonych w zakładach karnych. Wymaga ona opanowania, stanowczości i wielkich pokładów cierpliwości. Takie zajęcie wymaga też stałego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności, aby działania resocjalizacyjne odnosiły zamierzony skutek. Centrum Szkoleniowe ENDELEZA dostosowało swoją ofertę do potrzeb wychowawców pracujących w zakładach karnych, tak aby zwiększały one efektywność i bezpieczeństwo pracy oraz usprawniały przebieg procesu resocjalizacji.