Zakłady Karne

Podczas procesu resocjalizacji w zakładzie karnym, ważną rolę w wychowaniu odgrywa fakt odbywania kary za popełnione czyny. Nie jest to jednak jedyny czynnik biorący udział w poprawie zachowania osadzonych. Ważna jest również edukacja profilaktyczna, którą może zapewnić Centrum Szkoleniowe ENDELEZA.  Aby zwiększyć poziom wiedzy i bezpieczeństwa funkcjonariuszy i wychowawców wykonujących trudne obowiązki podczas procesu resocjalizacji osadzonych, zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty szkoleń ułatwiających tą ciężką pracę, przygotowanych specjalnie przez nasze Centrum Szkoleniowe i skierowanych dla personelu pracującego w zakładach karnych.