BLS – AED kurs instruktorski

Data szkolenia: 2012-06-16

> powrót do listy

Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna BLS/AED Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji - część instruktorska.
Do wzięcia udziału w kursie instruktorskim wymagane jest ukończenie kursu podstawowego BLS-AED (prowadzonego w pierwszym dniu przed rozpoczęciem kursu instruktorskiego). Kurs ten jest kierowany do szerokiego kręgu odbiorców, lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, oraz przedstawicieli innych grup zawodowych (niezwiązanych z zawodem medycznym), zainteresowanych uzyskaniem uprawnień instruktora resuscytacji czy też osób, którym przyjdzie nauczać pierwszej pomocy np. w szkołach (nauczycieli). Kurs przedstawia metody oraz sposób nauczania pierwszej pomocy rekomendowany przez Europejską Radę Resuscytacji.


TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 8.06.2012r.

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza dostępnego z prawej strony ==> 

Informacje związane z najbliższym kursem: plakat.