Całościowe zaburzenia rozwojowe, autyzm

> powrót do listy

Celem tego warsztatu jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi badaniami dotyczącymi patogenezy autyzmu oraz jego obrazem klinicznym.

Uczestnicy poznają również niektóre metody terapii, nauczą się wykorzystywać ich elementy w procesie wychowania i nauczania.