Certyfikowany kurs pierwszej pomocy

Data szkolenia: 2012-06-28

> powrót do listy

Certyfikowany kurs pierwszej pomocy kierowany do osób indywidualnych.

Udzielanie pomocy w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia jest obowiązkiem moralnym, a przede wszystkim prawnym każdego człowieka, a nie tylko osób związanych zawodowo z ochroną zdrowia.

W Europie rocznie odnotowuje się około 500 000 nagłych zatrzymań krążenia w sytuacjach pozaszpitalnych. Przeżywalność wynosi zaledwie 5 – 10%. Statystyka ta nie jest lepsza, jeżeli chodzi o urazowość: 62%zgonów okołowypadkowych następuje w okresie przedszpitalnym.


Im więcej osób zapozna się z zasadami udzielania pierwszej pomocy, tym większe prawdopodobieństwo zmniejszenia śmiertelności wśród ofiar różnych wypadków.