Certyfikowany kurs pierwszej pomocy 4 - 12 h

> powrót do listy

Podstawowy kurs pierwszej pomocy znajdujący się w naszej ofercie. Podstawowy program może być w dowolny sposób rozbudowywany na podstawie Państwa sugestii oraz oczekiwań względem poruszanych na nim zagadnień.

Kurs certyfikowany przez Centrum Szkoleniowe ENDELEZA. Przygotowany na podstawie wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji oraz American Heart Association.


Przeznaczony jest dla osób niezwiązanych zawodowo z ratownictwem i medycyną, chcących zdobyć wiedzę i umiejętność ratowania osób w stanie nagłego zagrożenia życia. Szczególny nacisk kładziemy na umiejętności ratowania osób które doznały nagłego zatrzymania krążenia, także z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).