Dzieci z domów dziecka

> powrót do listy

Wychowankowie Domów Dziecka charakteryzują się specyficznymi cechami zarówno społecznymi jak i emocjonalnymi. Umiejętna praca z tymi dziećmi pozwala przejść przez proces wychowania bez problemów.

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników ze specyfiką funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz trudnościami jakie pojawiają się w pracy z dziećmi osieroconymi. Poprzez przedstawienie specyfiki działania placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz problematyką sieroctwa społecznego pozwalają poznać możliwe problemy emocjonalne i społeczne dzieci z domów dziecka.