Ewaluacja w edukacji + konsultacje indywidualne

> powrót do listy

Podczas szkolenia uczestnicy poznają założenia badań ewaluacyjnych i obszary wykorzystania ewaluacji w edukacji.

W realizacji metody projektu edukacyjnego oraz nowym podejściu do nadzoru pedagogicznego niezbędne są kompetencje związane z ewaluacją. Podczas warsztatu uczestnicy poznają założenia badań ewaluacyjnych i obszary wykorzystania ewaluacji w edukacji. Na szkoleniu wprowadzone zostanie podejście do analizy i wnioskowania oraz ogłaszania wyników. Zajęcia odbywają się w małej grupie.

Uczestnicy będą także mieli okazję skonsultować (w umówionym czasie po szkoleniu) indywidualne projekty ewaluacji, techniki i narzędzia.