Jak rozpoznać potencjał rozwojowy dziecka? (piony nauczania)

> powrót do listy

Dzięki rozpoznaniu potencjału dziecka możemy poprawnie kierować jego rozwojem, poprzez wzmocnienie czynników pozytywnych - wzmacniających oraz eliminację blokad rozwojowych.
Zajęcia maja na celu omówienie najważniejszych zmian i osiągnięć w rozwoju dziecka. Przedstawione zostaną również zjawiska o charakterze negatywnym, zagrażających realizacji zadań rozwojowych na kolejnych etapach życia.