Jak szybko i skutecznie się uczyć?

> powrót do listy

Zajęcia mają na celu wskazanie dzieciom skutecznych technik uczenia się oraz przedstawienie metod ćwiczenia i doskonalenia pamięci.

Dzieci często mają niską motywację do nauki, w związku z czym pojawiają się duże trudności w nauce. Nieumiejętność skutecznego uczenia się i twórczego wykorzystywania czasu przeznaczonego na pogłębianie wiedzy prowadzi do frustracji, bezradności i niechęci do podejmowania dalszych wysiłków związanych z nauką. 

Proponowane przez nas warsztaty mają na celu
wspomóc uczniów w procesie edukacji poprzez przedstawienie
technik wspomagających naukę i ćwiczących pamięć.