Jaki jestem? Poznaj samego siebie!

> powrót do listy

Samowiedza człowieka narasta stopniowo, kształtuje się i pogłębia w wyniku jego aktywności oraz rozwoju intelektualnego i osobowego. Poznanie siebie, zaakceptowanie i polubienie jest niezbędnym warunkiem dobrego funkcjonowania każdego z nas i podstawą pracy nad sobą.
Celem spotkania jest zwrócenie uwagi na znaczenie, jakie ma dla kierowania swoim rozwojem poznanie samego siebie i porównywania obrazu siebie z tym, jak spostrzegają nas inni.