Klasa jako grupa

> powrót do listy

Klasa w miarę poznawania się i zżywania uczniów przekształca się w swoistą grupę społeczną.

Rozumienie uczniów oraz towarzyszące mu oddziaływanie na całą grupę powinno zatem uwzględniać zależności jaki zachodzą pomiędzy poszczególnymi uczniami, a klasą jako grupą społeczną. Właściwe kierowanie taką grupą wymaga znajomości tych zależności oraz umiejętności analizy zachodzącego procesu grupowego.