Komunikacja w szkole: nauczyciel - uczeń - rodzic

> powrót do listy

Rodzic od pierwszych dni życia dziecka jest najważniejszym wychowawcą młodego człowieka, nauczyciel natomiast może nadawać kierunek i ton wychowaniu, wpływając na rozwój ucznia i przyczyniając się do powstania wielu pozytywnych wartości.
Nauczyciele i rodzice muszą znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia obu stron, które mogą wzajemnie się uzupełniać. Bez takiej wspólnej płaszczyzny wychowawczej, przekazywanych zasad i wartości wprowadza się chaos w życiu i myśleniu młodego człowieka. Zajęcia mają na celu przedstawieni zasad komunikacji i współpracy między nauczycielami i rodzicami.