Kurs BLS - AED

> powrót do listy

Kurs obejmujący swym programem Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne i Automatyczną Defibrylację Zewnętrzną (BLS/AED). Jest to szkolenie, które stawia przede wszystkim na praktyczny aspekt nauczania - szkolenie składa się z serii pokazów i następujących po nich ćwiczeń.

Kurs certyfikowany przez Europejską i Polską Radę Resuscytacji. Przeznaczony jest dla osób niezwiązanych zawodowo z ratownictwem i medycyną, chcących zdobyć wiedzę i umiejętność ratowania osób które doznały nagłego zatrzymania krążenia, także z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego.