Kurs "Szkoła dla rodziców i wychowawców"

Data szkolenia: 2012-10-02

> powrót do listy

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Daje możliwość refleksji nad własną postawą wychowawczą.

Głównym celem Szkoły jest wsparcie rodziców w podejmowaniu prawidłowych relacji z dziećmi. Warsztaty pomagają w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, uczą dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku. Wspierają  rodzinę w jej prawidłowym funkcjonowaniu przez naprawę i ochronę więzi emocjonalnych, budowanie klimatu zaspokajającego potrzeby miłości, bezpieczeństwa i akceptacji.

Rodzice mają możliwość opanowania konkretnych metod wychowawczych - uczą się jak nawiązywać efektywną współpracę z dzieckiem, kształtują umiejętności modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań bez stosowania przemocy oraz rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć, a także radzenia sobie z tzw. trudnymi uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej człowieka. Otrzymują również wiedzę w jaki sposób pomagać dzieciom w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności, a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego człowieka. Warsztaty pomagają rodzicom w wyrażaniu rodzicielskich oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, by były one przez dziecko respektowane.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod",
co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.

Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły", „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością", „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny", „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole", „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały" (Wydawnictwo Media Rodzina).