Motywacja w szkole

> powrót do listy

Wielu psychologów uważa motywację za najważniejszy czynnik sprzyjający efektywnemu uczeniu się. Stwierdzono bowiem duży wpływ motywów na rozwój myślenia i aktywności w procesie uczenia się.
Uczeń o silnej motywacji, przystępuje do nauki z dużym zainteresowaniem, zdolny jest do poszukiwań różnorodnych sposobów rozwiązań, do przeprowadzania wnikliwego rozumowania mobilizując całą swoją wiedzę. Warsztaty przedstawiają techniki i sposoby motywowania uczniów.