Pedagogiczne środki przezwyciężania agresji wśród uczniów

> powrót do listy

Agresja i przemoc w szkole, to powszechne obecnie zjawiska w naszym społeczeństwie. Sprzyja temu kryzys wartości i autorytetów, osłabienie więzi rodzinnych, frustracja i pozostawianie młodych ludzi z ich własnymi problemami.

Agresywne wzorce są dodatkowo upowszechniane przez środki masowego przekazu, które zamiast piętnować negatywne zachowania, często nagłaśniają je szukając taniej sensacji.

Warsztat ma na celu przedstawienie przyczyn agresywnych zachowań
wśród uczniów oraz sposobów zapobiegania i metod radzenia sobie
z agresją w środowisku szkolnym.