Praca z dzieckiem trudnym i nadpobudliwym - przykłady dobrych praktyk

> powrót do listy

Praca z dzieckiem trudnym stanowi wyzwanie dla nauczyciela. Ważne jest poznanie specyfiki problemu, sposobu funkcjonowania dziecka, towarzyszących mu emocji i trudności w funkcjonowaniu.
Warsztat ma za zadanie przedstawienie zasad oraz metod pracy i pomocy dziecku
z nadpobudliwością. Zajęcia skupiają się przede wszystkim na poznaniu specyfiki pracy
z dziećmi trudnymi i nadpobudliwymi oraz przedstawieniem przykładów tzw. "dobrych praktyk".