Przemoc wobec dziecka

> powrót do listy

Przemoc wobec dziecka jest zjawiskiem, które wywołuje wiele emocji. Krzywdzone dziecko doświadcza ogromnego cierpienia, poczucia bezsilności. W takiej sytuacji poczucie bezsilności jest doświadczeniem szczególnie dotkliwym, ponieważ oznacza bezbronność wobec cierpienia i towarzyszącego mu zagrożenia.
Dziecko krzywdzone to takie, które cierpi z powodu wyrządzanej mu krzywdy, przy tym doznaje ono poczucia niesprawiedliwości i bezsilności wobec zachowania osób dorosłych. Zajęcia mają na celu przedstawienie skutków przemocy wobec dziecka oraz sposobów i metod pomocy dziecku maltretowanemu.