Psychologia zabawy

> powrót do listy

Ważne miejsce w życiu dziecka zajmuje zabawa. Szczególnie w wieku przedszkolnym odgrywa ona decydującą rolę w rozwoju. Kształtuje charakter dziecka, oraz wyrabia postawę do świata i ludzi.
Psychologowie różnie definiują pojęcie zabawy, przypisują jej odmienne cele i dokonują różnej klasyfikacji. Znaczenie zabawy zmienia się wraz z rozwojem społecznym i cywilizacyjnym. Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z tym jak ogromne znaczenie ma zabawa w prawidłowym rozwoju dziecka.