Ratownicza gra firmowa

> powrót do listy

Szkolenie z Pierwszej Pomocy połączone z grą ratowniczą na terenie zakładu pracy/firmy.

Uczestnicy poruszają się po wyznaczonej trasie, na której realnie udzielają pierwszej pomocy w profesjonalnie zaaranżowanych sytuacjach. Wiedza utrwalana jest w praktyce, a działania ratownicze odbywają się na terenie zakładu pracy w miejscach w których mogłyby wystąpić rzeczywiście, co sprzyja realności przygotowywanych scenek. Symulacje wypadków przygotowywane są specjalnie pod kątem zdarzeń, które mogłyby mieć miejsce w firmie (zgodnie ze specyfiką jej pracy i działalności). Działania te w znaczący sposób wpływają na integrację pracowników, którzy w czasie gry działają w zespołach.