Rola szkoły w rozwoju dziecka

> powrót do listy

Szkoła to obok domu rodzinnego i grupy rówieśniczej, jedno z najsilniej oddziałujących środowisk wychowawczych. Dlatego bardzo ważna jest świadomość wpływu szkoły na rozwój dziecka wśród osób prowadzących proces wychowawczy w szkole.
Proponowane zajęcia mają za zadanie ukazać rolę, jaką odgrywa szkoła w wychowaniu i rozwoju dziecka. Omówione zostaną funkcje szkoły oraz formy wsparcia dla wychowawczej roli rodziny.