Różnice indywidualne uczniów

> powrót do listy

Różnice między poszczególnymi jednostkami dotyczą różnorodnych cech, zarówno fizycznych (np.: wzrostu, ciężaru ciała), jak i psychicznych (np.: inteligencji, zdolności specjalnych, zainteresowań, motywacji).
Zajęcia mają na celu ukazanie jak istotne znaczenie w procesie edukacji stanowią różnice indywidualne oraz jak skutecznie z nimi pracować. Poprzez wykorzystanie różnić pomiędzy poszczególnymi uczniami, rozdzielając zadania i realizując proces grupowy, można skutecznie wspierać oraz motywować uczniów do nauki oraz podejmowania się różnych, coraz trudniejszych zadań.