Rozwój seksualny dziecka

> powrót do listy

Zajęcia przedstawiają rolę seksualności w całościowym rozwoju dziecka. Szkolenie kierowane jest głównie do nauczycieli i rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej.
Dziecko bardzo wcześnie wyraża swą seksualność. Zajęcia przedstawiają rolę seksualności w całościowym rozwoju dziecka. Omówione zostaną kolejne etapy fizycznego, psychicznego i społecznego rozwoju dziecka, a także łączące się z nimi wyzwania dla rodziców i dzieci.