Warsztaty profilaktyczne dotyczące szkodliwości narkotyków połączone z zasadami udzielania pierwszej pomocy dla młodzieży

> powrót do listy

W ostatnim czasie zauważamy znaczną eskalację zjawiska narkomanii. Po środki psychoaktywne sięga coraz większa liczba dzieci i młodzieży. Zwiększająca się dostępność i niezbyt wygórowane ceny środków odurzających wyraźnie wpływają na obniżenie wieku inicjacji narkotycznej.

CZĘŚĆ PROFILAKTYCZNA DOTYCZĄCA SZKODLIWOŚCI NARKOTYKÓW:

Zgodnie z Raportem Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącym Stanu Zdrowia na Świecie, narkotyki znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji. Na całym świecie narkotyki są przyczyną 4% zgonów w ciągu roku.

Odpowiednia edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień daje szansę
rzeczywistych zmian w zachowaniu i dalszym postępowaniu młodych osób.


CZĘŚĆ DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY:

Pomoc człowiekowi w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia jest obowiązkiem moralnym, a przede wszystkim prawnym, każdego człowieka - nie tylko osób związanych zawodowo z ochroną zdrowia.

W Europie odnotowuje się rocznie około 500 000 nagłych zatrzymań krążenia w sytuacjach pozaszpitalnych. Na dzień dzisiejszy przeżywalność wynosi zaledwie 5 – 10%. Statystyka ta nie jest lepsza jeżeli chodzi o urazowość: 62% zgonów okołowypadkowych następuje w okresie przedszpitalnym.