Warsztaty z pierwszej pomocy

> powrót do listy

Warsztaty przygotowane na podstawie wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji oraz American Heart Association, przeznaczone dla osób niezwiązanych zawodowo z ratownictwem i medycyną.

Ich głównym celem jest zdobycie lub odświeżenie wiedzy z zakresu ratowania osób, które są w sanie zagrożenia życia. Szczególny nacisk kładziemy na postępowanie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, także z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego.