Zaburzenia odżywiania

> powrót do listy

We współczesnym świecie ideału kreowanego przez media, problem zaburzeń odżywiania - w tym głównie anoreksji i bulimii - staje się coraz bardziej powszechny.

Zaburzenia odżywiania często wiążą się z problemami emocjonalnymi i behawioralnymi, maja również konsekwencje dla zdrowia fizycznego. Uczestnicy zajęć poznają przyczyny powstawania anoreksji i bulimii. Przedstawione zostaną również techniki terapeutyczne i formy pomocy rodzinie.