Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji

> powrót do listy

Warsztaty mają na celu przedstawienie najważniejszych informacji związanych z zaburzeniami psychicznymi dzieci i młodzieży.

Podczas zajęć szczegółowo omówione zostaną najważniejsze modele wyjaśniające powstawanie zaburzeń, wraz z podziałem na etapy rozwoju w których najczęściej występują. Najważniejszą częścią warsztatów będzie zapoznanie z mechanizmami zaburzeń oraz sposobami pomocy dziecku.