Andrzej Morajda

Andrzej Morajda

Ratownik Medyczny, Pielęgniarz, CEO Centrum Szkoleniowego Endeleza  • Trener kompetencji medycznych i profilaktycznych,
  • Specjalista ds. Ratownictwa Medycznego oraz Anestezjologii,
  • Certyfikowany Instruktor Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji,
  • Pracownik Pogotowia Ratunkowego oraz oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Doświadczanie zawodowe zdobywał pracując w Pogotowiu Ratunkowym oraz na oddziałach Intensywnej Opieki Anestezjologicznej. Od 2003 roku zajmuje się szkoleniami medycznymi, początkowo jako Instruktor Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji prowadząc kursy w zakresie podstawowych zabiegów ratujących życie.

Wolontariacko pracuje jako instruktor (podharcmistrz) w Związku Harcerstwa Polskiego – zajmuje się kształceniem kadry. Zafascynowany zagadnieniami środków psychoaktywnych, specjalizuje się w szkoleniach profilaktycznych dotyczących alkoholu, narkotyków i dopalaczy kierowanych do młodzieży, pedagogów oraz rodziców.