Bartłomiej Kazimierski

Bartłomiej Kazimierski

Pedagog, St. Inspektor BHP I PPOŻ

  • Wychowawca-pedagog w socjalizacyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej,
  • St. Inspektor Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
  • Inspektor ochrony przeciwpożarowej.

Doświadczenie pedagogiczne zdobywa pracując w socjalizacyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

Zajmuje się także organizacją wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz prowadzeniem sezonowych placówek wypoczynku.

Doświadczenie w zakresie BHP i PPOŻ. zdobywa jako stażysta \ praktykant w licznych firmach czy przedsiębiorstwach o szerokim spektrum prowadzonej działalności.