Katarzyna Morajda

Katarzyna Morajda

Psycholog, Psychoterapeuta, Realizator "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców"

  • Instruktorka "Akademii Stylizacji" M.P. Babicz,
  • Wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP - Wydział Nauk Społeczno - Pedagogicznych w Katowicach,
  • Psycholog – terapeuta w socjalizacyjnej placówce opiekuńczo- wychowawczej,
  • Prowadzi Prywatny Gabinet Psychologiczno - Psychoterapeutyczny.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi oraz pacjentem indywidualnym. Od kilku lat pracuje z rodzinami w kryzysie, prowadzi terapię indywidualną dzieci i młodzieży, terapię rodzin i par. W pracy stara się pomagać ludziom, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach życiowych. Wykorzystując swoją wiedzę teoretyczną i zdobyte doświadczenie, przekazuje nauczycielom umiejętności praktyczne stosowane w codziennej pracy z uczniem trudnym i jego rodzicami. Pracuje z rodzicami i wychowawcami wspierając ich w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, pomaga w doskonaleniu umiejętności porozumiewania się i kształtowaniu więzi opartych na wzajemnym szacunku.