Katarzyna Rudnicka

Katarzyna Rudnicka

Psycholog, Psychoterapeutka.

  • Dyplomowana terapeutka rodzin,
  • Współzałożycielka Zespołu Psychoterapii, Edukacji i Pomocy Psychologicznej "SELF",
  • Absolwentka UJ (kierunek psychologia, ścieżka specjalizacyjna: psychologia kliniczna),
  • Absolwentka 4-letniego szkolenia w zakresie psychoterapii systemowej w OSS Kraków.

Prowadzi szkolenia, treningi, warsztaty psychologiczne, zajęcia psychoedukacyjne, grupy samorozwoju (m. in. dla Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera, Rodzinnego Centrum Położniczego, Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, Szkół i Przedszkoli).

Posiada bogate doświadczenie w praktyce psychoterapeutycznej indywidualnej, rodzinnej, małżeńskiej i grupowej. W pracy zawodowej kładzie duży nacisk na indywidualne podejście do osoby/grupy, zrozumienie jej potrzeb, wyodrębnienie mocnych i słabych stron oraz dostosowanie do nich sposobu komunikacji i oddziaływań. Szkolenia prowadzi przy użyciu nowoczesnych i skutecznych metod treningowych takich jak action learning, czy case study.