Marek Brzostowicz

Marek Brzostowicz

Szef Biura, Instruktor BLS - AED

  • Absolwent studiów magisterskich na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (turystyka i rekreacja, specjalność - pedagogika czasu wolnego),
  • Słuchacz na kierunku ratownik medyczny,
  • Instruktor Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
  • Certyfikowany Instruktor Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji.

Swoje doświadczenia w pracy instruktorskiej zdobywał już w szkole średniej współpracując z organizacjami pozarządowymi szkolącymi z zakresu pierwszej pomocy. Certyfikat instruktora CPR/AED/FirsAid American Heart Association uzyskał w 2005 roku i od tego czasu nieprzerwanie prowadzi kursy i szkolenia z tego zakresu.

Interesuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z zabezpieczeniem imprez masowych.