ALS

Advanced Life Support (ALS) – Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dorosłych

CEL KURSU / REALNE KORZYŚCI:
Wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych. Przeszkolenie kierowników i członków zespołów resuscytacyjnych do właściwego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia u osób dorosłych oraz okolicznościach występujących w okresie przed i około zatrzymania krążenia.

 • Rozpoznanie pacjentów z ryzykiem zatrzymania krążenia.
 • Identyfikacja przyczyny, wdrożenie działań zapobiegających wystąpieniu zatrzymania krążenia.
 • Rozwiązywanie problemów występujących w sytuacjach towarzyszących zatrzymaniu krążenia- elementy komunikacji z zespołem, bliskimi pacjenta oraz decyzyjność w sytuacjach nagłych.

PROGRAM:
Przygotowanie przed kursem: Każdy uczestnik otrzymuje materiały do kursu (podręcznik, Pre-test, program) w formie elektronicznej bądź również papierowej (co najmniej 3 tygodnie przed kursem) z zaleceniem zapoznania się z jego treścią. Pre-test jest to test wyboru mający na celu ocenę poziomu wiedzy wyjściowej kandydatów. Jego wynik nie wpływa na ocenę końcową na kursie. Oczekuje się od kandydatów znajomości i kompetencji w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych.

Kurs prowadzony jest w programie dwu lub dwu i pół dniowym. Kurs obejmuje:

 • wykłady,
 • pokazy,
 • dyskusje
 • stacje ćwiczeniowe.

Głównym elementem przekazywania wiedzy są ćwiczenia w małych grupach. przy wykorzystaniu scenariuszy symulowanych na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji).

Wykłady:

 • Uniwersalny algorytm zatrzymania krążenia ALS

Ćwiczenia i warsztaty:

 • Zaopatrzenie dróg oddechowych
 • Monitoring, rozpoznawanie zaburzeń rytmu, dwunastoodprowadzeniowe EKG
 • Defibrylacja
 • Zaburzenia rytmu serca – leczenie
 • Równowaga kwasowo-zasadowa
 • Zatrzymanie krążenia – scenariusze ćwiczeniowe
 • Zatrzymanie krążenia w sytuacjach szczególnych (zanurzenie podtopienie, hipotermia, ciąża, anafilaksja, zatrucia, astma, hypowolemia)

Dyskusja:

 • Etyczne i prawne aspekty zatrzymania krążenia
 • Protokół DNAR

Pokazy:

 • Wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych na podstawie scenariuszy symulowanych zatrzymań krążenia. Prezentowane przez doświadczonych instruktorów, prowadzące do doskonalenia sposobu oceny i leczenia pacjentów oraz decyzyjności podczas prowadzenia czynności resuscytacyjnych, przy wykorzystaniu elementów pozytywnej krytyki

PROWADZĄCY:
Instruktorzy Europejskiej Rady Resuscytacji


OCENA:
Kursanci poddawani są ocenie podczas symulowanych scenariuszy. Podlegają jej ich umiejętności w zakresie prowadzenia podstawowych czynności resuscytacyjnych, przeprowadzenia w bezpieczny sposób defibrylacji oraz znajomości algorytmów postępowania w stanach zagrożenia życia.

OCENA:
W ostatni dzień kursu przeprowadzany jest także test wyboru tematyka obejmujący treści poruszane podczas kursu.
Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego i praktycznego wiąże się z otrzymaniem certyfikatu Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji. Kurs wymaga recertyfikacji zgodnie z ważnością certyfikatu

Certyfikat uzyskuje się po zaliczeniu egzaminów teoretycznego i praktycznego na okres 2,5 roku.


CZAS TRWANIA:
2,5 dnia


GRUPA:
6 osób na 2 instruktorów.

GRUPA:

 • Kurs kierowany jest do grup zawodowych zajmujących się pacjentami w stanie zagrożenia życia: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pracujących w miejscach wzmożonym nadzorze medycznym/OAIiT, Izby Przyjęć/SOR, Pogotowie Ratunkowe, ZWR.
 • Kandydaci powinni posiadać doświadczenie zawodowe oraz odpowiednie kwalifikacje medyczne.

MIEJCE I TERMIN:

MIEJCE I TERMIN:
Już niedługo pojawią się terminy 🙂

Zapytaj o termin

CENA:

MIEJCE I TERMIN:

Zapytaj o cenę

POBIERZ PLIK Z WYTYCZNYCH: