BLS – AED

Basic Life Support / Automated External Defibrillation (BLS/AED) – Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna (BLS/AED)

PROGRAM:
Przed kursem każdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu (co najmniej tydzień przed kursem) z zaleceniem zapoznania się z jego treścią. Kurs trwa dwa dni.
Pierwszy dzień, podzielony na dwie części poświęcony jest podstawowym zabiegom ratującym życie BLS:

  • rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia,
  • zastępcza wentylacja (użycie maski twarzowej, chusty twarzowej),
  • uciskanie klatki piersiowej,
  • algorytm postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych,
  • pozycja boczna bezpieczna
  • obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego wraz z elementami BLS.

Dzień drugi to Kurs Instruktorski (do kursu przystąpić może osoba, która ukończyła 18 lat). Poruszana tematyka na kursie to:

  • techniki nauczania osób dorosłych,
  • elementy prowadzenia wykładów,
  • ćwiczeń, pokazów edukacyjnych oraz egzaminowania są przedstawiane na wykładach oraz podczas ćwiczeń praktycznych.

PROWADZĄCY:
Instruktorzy Polskiej Rady Resuscytacji.


OCENA:
Odbywa się ona na podstawie formularzy wypełnionych podczas oceny ciągłej na kursie. Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji ważny 3 lata zgodnie z datą certyfikatu.

Po dwóch dniach kursu podejmowana jest również decyzja o osobach, które według standardów opracowanych przez ERC spełniają kryteria „Instructor Trainer”. Osoby takie po przeprowadzeniu co najmniej dwóch kursów pod okiem starszych instruktorów zostają samodzielnymi instruktorami.


CZAS TRWANIA:
2 dni.

Możliwe jest jednodniowe szkolenie – wyłącznie BLS-AED bez kursu instruktorskiego


GRUPA:
Ilość osób na kursie – maksymalnie 30 osób (5 grup po 6 osób).
Standard szkolenia przewiduje zajęcia w grupach po 6 osób przypadających na jednego instruktora.

Kurs kierowany jest dla medyków jaki o bez przeszkolenia medycznego. Odbiorcami mogą być zakłady pracy, przedsiębiorstwa, szkoły poprzez różnego rodzaju instytucje.


MIEJCE I TERMIN:

MIEJCE I TERMIN:

Już niedługo pojawią się terminy 🙂

Zapytaj o terminPOBIERZ PLIK Z WYTYCZNYCH: