Certyfikowany kurs pierwszej pomocy

W Europie rocznie odnotowuje się około 500 000 nagłych zatrzymań krążenia w sytuacjach pozaszpitalnych. Przeżywalność wynosi zaledwie 5 – 10%. Statystyka ta nie jest lepsza, jeżeli chodzi o urazowość: 62% zgonów okołowypadkowych następuje w okresie przedszpitalnym.

Im więcej osób zapozna się z zasadami udzielania pierwszej pomocy, tym większe prawdopodobieństwo zmniejszenia śmiertelności.


REALNE KORZYŚCI:

 • Wykształcenie praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy
 • Przełamanie barier związanych z udzielaniem pierwszej pomocy
 • Zwiększenie bezpieczeństwa
 • Zmniejszenie ryzyka trwałych uszkodzeń ciała w wyniku nieszczęśliwych wypadków
 • Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zdobyte umiejętności

PROPONOWANY PROGRAM (do wyboru poszczególne tematy):

 • Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
 • Bezpieczeństwo w udzielaniu pierwszej pomocy
 • Wzywanie pomocy
 • Utrata przytomności
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
 • Użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED
 • Zadławienie
 • Tamowanie krwotoków
 • Stany zagrożenia życia:
  • Zawał serca
  • Cukrzyca
  • Napad drgawek
  • Duszność
 • Postępowanie w urazach
 • Ćwiczenia/Symulacje

PROWADZĄCY:

Ratownik Medyczny, Pielęgniarka systemu ratownictwa medycznego, Instruktor Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji


CZAS TRWANIA:

Od 3 do 7h (od 4 do 9,5h dydaktycznych)


GRUPA:

Maksymalnie 30 osób na kursie

1 instruktor na max. 10 osób


MIEJCE I TERMIN:
Zapytaj o termin


CENA:

150 – 250zł za osobę

 • cena uzależniona jest od czasu trwania kursu
 • cena podlega negocjacji