EKG – seminarium


PROSZĘ O TEKST (5 – ZDAŃ) OCB W ZAJĘCIACH!!!


REALNE KORZYŚCI:

5 – 6 REALNYCH KORZYŚCI CZYLI CO KURSANT BĘDZIE MIAŁ Z TEGO ŻE PRZYJDZIE NA ZAJĘCIA!!!


TEMATYKA:

  1. Technika prawidłowego wykonania zapisu elektrokardiograficznego. Normy prawidłowego zapisu EKG, definicję poszczególnych elementów elektrokardiogramu.
  2. Zaburzenia przewodzenia w obrębie układu bodźco -twórczo przewodzącego.
  3. Ostre Zespoły Wieńcowe (STEMI) – lokalizacja anatomiczna ostrych zespołów wieńcowych ze względu na zmiany w poszczególnych odprowadzeniach.
  4. Tachyarytmie komorowe i nadkomorowe.
  5. Zaburzenia rytmu typu migotanie i trzepotanie przedsionków.
  6. Zaburzenia rytmu serca zwiastujące zatrzymanie krążenia.
  7. Zespół chorego węzła zatokowo-przedsionkowego – (Sick-Sinus-Syndrom, SSS), np.: Brady-tachy-Syndrom, zespół zatoki szyjnej, blok przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (AV- Block), pobudzenie nawrotne (AVNRT), zespół Wolffa-Parkinsona-White’a (WPW-Syndrom).
  8. Zapis EKG w sytuacjach szczególnych (zaburzenia elektrolitowe, zatorowość płucna, hipotermia).

PROWADZĄCY:

Mateusz Putowski – Ratownik Medyczny, Pielęgniarz, członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego


WSPÓŁPRACA

MIEJCE I TERMIN:

DO USTALENIA


CENA:

650zł