EPALS

European Pediatric Advanced Life Support (EPALS) – Zaawansowane Zabiegi Resuscytacyjne u Dzieci

CELE KURSU 

Szkolenie personelu medycznego w zakresie wczesnego rozpoznawania dziecka w stanie niewydolności oddechowej lub krążeniowej.

Rozszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych do przeprowadzenia interwencji zapobiegających rozwinięciu się niewydolności oddechowej lub zatrzymania krążenia u pacjentów pediatrycznych.


PROGRAM:

Przygotowanie przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje materiały do kursu (podręcznik, Pre-test, program) w formie elektronicznej bądź również papierowej (co najmniej 3 tygodnie przed kursem) z zaleceniem zapoznania się z jego treścią. Pre-test jest to test wyboru mający na celu ocenę poziomu wiedzy wyjściowej kandydatów. Jego wynik nie wpływa na ocenę końcową na kursie.

Zajęcia składają się z:

 • wykładów
 • pokazów
 • dyskusji
 • symulacje


Głównym elementem przekazywania wiedzy są scenariusze symulowane na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych.

Wykłady:

 • Rozpoznanie dziecka poważnie chorego
 • Wprowadzenie do zaopatrywania dróg oddechowych.
 • Zaburzenie rytmu serca
 • Pacjent po urazie – zaopatrzenie.
 • Resuscytacja noworodka.
 • Opieka poresuscytacyjna

Ćwiczenia i warsztaty:

 • Zaopatrzenie dróg oddechowych
 • Monitoring, rozpoznawanie zaburzeń rytmu, dwunastoodprowadzeniowe EKG
 • Defibrylacja
 • Zaburzenia rytmu serca – leczenie
 • Równowaga kwasowo-zasadowa
 • Zatrzymanie krążenia – scenariusze ćwiczeniowe
 • Zatrzymanie krążenia w sytuacjach szczególnych
  • zanurzenie podtopienie,
  • hipotermia,
  • ciąża,
  • anafilaksja,
  • zatrucia,
  • astma,
  • hipowolemia.

Dyskusja:

Etyka w resuscytacji

Pokazy:

Demonstracje działań przez grupę doświadczonych instruktorów mającą na celu przekazanie, na podstawie symulowanych scenariuszy, umiejętności oceny krytycznie chorego dziecka i podjęcie właściwych decyzji terapeutycznych. Odbywają się one przy wykorzystaniu elementów pozytywnej krytyki.


PROWADZĄCY:
Instruktorzy Europejskiej Rady Resuscytacji


OCENA:
Opiera się na kilku elementach. Zaliczenie praktyczne dotyczy znajomości algorytmów postępowania w przypadkach obecności ciała obcego w drogach oddechowych, podstawowych czynności resuscytacyjnych.

Umiejętności uczestników poddawane są również ocenie podczas scenariuszy egzaminacyjnych. Teoretycznym zaliczeniem jest test wyboru, zakresem obejmujący materiał z kursu.


CZAS TRWANIA:
2 dni


GRUPA:
6 osób na 2 instruktorów

ADRESACI KURSU: 
Personel medyczny: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni pracujący bezpośrednio z pacjentami pediatrycznymi. Powinni oni posiadać doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje medyczne


MIEJCE I TERMIN:
Już niedługo pojawią się terminy 🙂

Zapytaj o terminPOBIERZ PLIK Z WYTYCZNYCH: