Farmakologia – seminarium


PROSZĘ O TEKST (5 – ZDAŃ) OCB W ZAJĘCIACH!!!


REALNE KORZYŚCI:

5 – 6 REALNYCH KORZYŚCI CZYLI CO KURSANT BĘDZIE MIAŁ Z TEGO ŻE PRZYJDZIE NA ZAJĘCIA!!!


TEMATYKA:

 1. Grupy leków stosowanych w zespołach ratownictwa medycznego typu P
 2. Rozcieńczanie leków, drogi podania i przeliczanie ich dawek (w tym posługując się pompą infuzyjną) – praktyczne aspekty
 3. Stosowanie leków w populacjach „specjalnych” – osoby starsze, dzieci, kobiety w ciąży oraz w poszczególnych stadiach wstrząsu krwotocznego
 4. Przypadki klinicznie w stanach chorobowych związanych z:
  1. bólem somatycznym, trzewnym, neuropatycznym.
  1. nadciśnieniem tętniczym
  1. ostrą niewydolnością oddechową
  1. ostrą niewydolnością krążeniową
  1. zaburzeniami rytmu serca
  1. hipo/hiperglikemią
  1. reakcjami alergicznymi
  1. zatruciami
  1. zaburzeniami psychicznymi

PROWADZĄCY:

Hubert Tyrkiel – Ratownik Medyczny


WSPÓŁPRACA

MIEJCE I TERMIN:

DO USTALENIA


CENA:

DO USTALENIA