Hipotermia – seminarium


PROSZĘ O TEKST (5 – ZDAŃ) OCB W ZAJĘCIACH!!!


REALNE KORZYŚCI:

5 – 6 REALNYCH KORZYŚCI CZYLI CO KURSANT BĘDZIE MIAŁ Z TEGO ŻE PRZYJDZIE NA ZAJĘCIA!!!


TEMATYKA:

  1. Hipotermia przypadkowa – definicje, pomiar temperatury głębokiej organizmu
  2. Hipotermia pourazowa
  3. Postępowanie w poszczególnych stadiach hipotermii
  4. Zatrzymanie krążenia w Hipotermii
  5. Łańcuch przeżycia w hipotermii
  6. Sytuacje szczególne w hipotermii
  7. Powrót spontanicznego krążenia – schemat postępowania

PROWADZĄCY:

Dr n. med. Tomasz Sanak – Ratownik Medyczny


WSPÓŁPRACA:

MIEJCE I TERMIN:

DO USTALENIA


CENA:

DO USTALENIA