ILS

Immediate Life Support (ILS)- Natychmiastowa Pomoc W Stanach Zagrożenia Życia

CEL KURSU:

 • Ustandaryzowanie istniejących procedur wewnątrzszpitalnego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia.
 • Szkolenie personelu medycznego zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych, przyrządowego udrażniania dróg oddechowych oraz bezpiecznego przeprowadzenia defibrylacji (zarówno manualnej jak i przy wykorzystaniu AED)

 • Szkolenie personelu medycznego w celu umożliwienia prawidłowego postępowania z pacjentem w stanie zatrzymania krążenia, aż do momentu przybycia zespołu resuscytacyjnego
 • Szkolenie członków zespołu resuscytacyjnego

PROGRAM

Przygotowanie przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje podręcznik do kursu (co najmniej dwa tygodnie przed kursem) z zaleceniem zapoznania się z jego treścią.

Umiejętności praktyczne przekazywane są podczas ćwiczeń przy wykorzystaniu techniki „czterech kroków”.

CZĘŚĆ ZAAWANSOWANA:

 • przyrządowa drożność dróg oddechowych (rurka NG/UG, LMA, I-Gel, , LT, worek samorozprężalny)
 • podstawowe leki resuscytacyjne
 • manualną defibrylację
 • rozpoznawanie rytmów pracy serca
 • resuscytację krążeniowo-oddechową (BLS)
 • ocenę stanu pacjenta (badanie ABCDE)
 • zajęcia fakultatywne (w zależności od grupy odbiorców)

CZĘŚĆ PODSTAWOWA:

 • wentylacja za pomocą worka samorozprężalnego
 • defibrylacja AED
 • resuscytacja krążeniowo-oddechową (BLS)

KURS OBEJMUJE:

 • wykłady
 • stacje ćwiczeniowe
 • scenariusze symulowane

Symulacje odbywają się na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji).

Scenariusze dostosowane do konkretnej medycznej grupy zawodowej.


PROWADZĄCY:
Instruktorzy Europejskiej Rady Resuscytacji


OCENA:
Odbywa się ona na podstawie formularzy wypełnionych podczas oceny ciągłej na kursie.

OCENA:
Pozytywna ocena z kursu wiąże się z otrzymaniem certyfikatu ILS Europejskiej Rady Resuscytacji.

Okres ważności certyfikatu to 3 lata


CZAS TRWANIA:
1 dzień


GRUPA:
6 osób na 2 instruktorów.

Zajęcia prowadzą instruktorzy ERC-ALS oraz kandydaci na instruktora ERC-ALS. Liczba pełnych instruktorów musi wynosić przynajmniej 50% „faculty” kursu.

MIEJCE I TERMIN:

MIEJCE I TERMIN:
Już niedługo pojawią się terminy 🙂

Zapytaj o termin

CENA:

MIEJCE I TERMIN:

Zapytaj o cenę

POBIERZ PLIK Z WYTYCZNYCH: