Certyfikowany kurs pierwszej pomocy w żłobku/przedszkolu

Stany zagrożenia życia lub zdrowia zdarzają się najczęściej w miejscach, gdzie spędzamy najwięcej czasu, czyli w żłobku czy przedszkolu. Podczas zabaw dochodzi do przypadków zachłyśnięcia / zakrztuszenia ciałem obcym lub urazów co może doprowadzić do Nagłego Zatrzymania Oddechu / Krążenia.

Tylko odpowiednie przygotowanie w zakresie pierwszej pomocy zwiększy szansę na zmniejszenia trwałych uszkodzeń zdrowia lub życia.


REALNE KORZYŚCI:

 • Przełamanie bariery dotyczącej udzielania pierwszej pomocy u niemowląt i dzieci
 • Wykształcenie praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy
 • Zwiększenie bezpieczeństwa dziecka
 • Zmniejszenie ryzyka trwałych uszkodzeń zdrowia w wyniku nieszczęśliwych wypadków
 • Zdobycie certyfikatu potwierdzającego zdobyte umiejętności

PROGRAM:

 • Bezpieczeństwo (w tym zabezpieczenie miejsca zdarzenia).
 • Wzywanie pomocy
 • Apteczka – jak powinna wyglądać w żłobku / przedszkolu
 • Postępowania z dzieckiem nieprzytomnym
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dzieci i niemowląt
 • Obsługa AED.
 • Nagłe zachorowania
  • Drgawki
  • Ból brzuch
  • Postępowanie w przy wysokiej temperaturze
  • Postępowanie przy użądleniu
 • Postępowanie przy zadławieniu
 • Postępowanie przy krwotokach i zranieniach
 • Postępowanie przy urazach

PROWADZĄCY:

Ratownik Medyczny,
Instruktor Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji


CZAS TRWANIA:

3 – 5 h (4 – 6,5h dydaktycznych)


GRUPA:

Maksymalnie 30 osób na kursie
1 instruktor na max. 10 osób


MIEJCE I TERMIN:
Zapytaj o termin


CENA:

150 zł/osobę