Pierwsza pomocy u noworodków i dzieci

Stany zagrożenia życia lub zdrowia zdarzają się najczęściej w domu, ponieważ tam spędzamy najwięcej czasu. Najczęstszymi zdarzeniami są przypadki zachłyśnięcia / zakrztuszenia ciałem obcym co może doprowadzić do Nagłego Zatrzymania Oddechu / Krążenia.

Tylko odpowiednie przygotowanie w zakresie pierwszej pomocy zwiększy szansę na zmniejszenia trwałych uszkodzeń zdrowia lub życia.


REALNE KORZYŚCI:

 • Przełamanie bariery dot. udzielania pierwszej pomocy u niemowląt i dzieci
 • Wykształcenie praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy
 • Zwiększenie bezpieczeństwa dziecka (i rodzica)
 • Zmniejszenie ryzyka trwałych uszkodzeń zdrowia w wyniku nieszczęśliwych wypadków

PROGRAM:

 • Bezpieczeństwo (w tym zabezpieczenie miejsca zdarzenia).
 • Wzywanie pomocy
 • Domowa apteczka – co warto posiadać.
 • Postępowania z dzieckiem nieprzytomnym
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dzieci i niemowląt
 • Obsługa AED.
 • Nagłe zachorowania
  • Drgawki
  • Ból brzuch
  • Postępowanie w przy wysokiej temperaturze
  • Postępowanie przy użądleniu
 • Postępowanie przy zadławieniu
 • Postępowanie przy krwotokach i zranieniach

PROWADZĄCY:

Ratownik Medyczny,
Instruktor Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji


CZAS TRWANIA:

3h (4h dydaktyczne)


GRUPA:

Nie większa niż 3 pary (6 osób)


MIEJCE I TERMIN:
Zapytaj o termin


CENA:

180zł/parę
150zl/osobę