Pomoc w Stanach Zagrożenia Życia w tym Resuscytacja Wewnątrzszpitalna

W Europie rocznie odnotowuje się ok. 1,5 nagłych zatrzymań krążenia na 1000 hospitalizacji. Przeżywalność w NZK wynosi zaledwie 5 – 10%. Z badań wynika że ok. 65% pacjentów manifestowała objawy niepokojące do 48h przed wystąpieniem NZK.

Tylko odpowiednie przygotowanie personelu medycznego jest w stanie zwiększyć przeżywalność pacjentów. Im lepsze przygotowanie personelu tym  większe bezpieczeństwo!

REALNE KORZYŚCI:

 • Wykształcenie praktycznych umiejętności reagowania w stanach nagłych.
 • Zapoznanie się z wytycznymi ERC/PRC 2021.
 • Ustandaryzowanie istniejących procedur wewnątrzszpitalnego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia oraz postępowanie w pogarszającym się stanie pacjenta.
 • Przełamanie barier związanych z wykonywaniem zaawansowanych zabiegów ratujących życie.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa personelu i pacjenta.
 • Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zdobyte umiejętności

KURSANCI PRZED KURSEM POWINNI:


PROPONOWANY PROGRAM (do wyboru poszczególne tematy):

 • Omówienie  wytycznych ERC/PRC 2021
 • Zapoznanie ze sprzętem (wózek resuscytacyjny, defibrylator)
 • Omówienie EWS (ang. Emergency Wartinig System) w tym Skali Wczesnego Reagowania
 • Jak przyjąć wezwanie dot. resuscytacji wewnątrzszpitalnych?
 • Zapoznanie z algorytmem resuscytacji wewnątrzszpitalnej
 • Zarządzanie drożnością dróg oddechowych
  • Technika wentylacji i oksygenacją workiem samorozprężalnym,
  • Zakładanie rurka ustno-gardłowej
  • Zakładanie przyrządu nagłośniowego „I-Gel”
  • Intubacja
 • Algorytm resuscytacji wewnątrzszpitalnej
  • Krok 1: pokaz
  • Krok 2: pokaz z omówieniem
  • Krok 3: symulacje

PROWADZĄCY:
Ratownicy Medyczni – członkowie Zespołu Wczesnego Reagowania


CZAS TRWANIA:
3 – 5h (4 – 6,5h dydaktycznych)


GRUPA:
10 osób na 1 instruktora


MIEJCE I TERMIN:
Zapytaj o termin


CENA:
400 zł/osobę

 • cena uzależniona jest od czasu trwania kursu
 • cena podlega negocjacji