Ratownictwo Taktyczne – seminarium


PROSZĘ O TEKST (5 – ZDAŃ) OCB W ZAJĘCIACH!!!


REALNE KORZYŚCI:

5 – 6 REALNYCH KORZYŚCI CZYLI CO KURSANT BĘDZIE MIAŁ Z TEGO ŻE PRZYJDZIE NA ZAJĘCIA!!!


TEMATYKA:

  1. Wytyczne Tactical Combat Casulaty Care/ Tactical Emergency Care
  2. Epidemiologia obrażeń w środowisku taktycznym
  3. Odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia w środowisku taktycznym
  4. Płynoterapia i leczenie preparatami krwi
  5. Analiza przypadków zdarzeń o charakterze Active Shooter, Zamachów Terrorystycznych
  6. Leczenie bólu w warunkach ekstremalnych
  7. Zdarzenia o charakterze wypadków masowych i rola ZRM w kompensacji zdarzenia

PROWADZĄCY:

Dr n. med. Tomasz Sanak – Ratownik Medyczny


WSPÓŁPRACA:

MIEJCE I TERMIN:

DO USTALENIA


CENA:

DO USTALENIA